Adam Jabłoński

Adam Jabłoński
Opis
Absolwent: Studia stacjonarne I i II stopnia kierunek. Wychowanie Fizyczne, AWF w Poznaniu. Trener klasy drugiej - lekkoatletyka. Instruktor sportu specjalność - pływanie. Instruktor rekreacji ruchowej specjalność - sporty siłowe. Functional Training in Sport, Rehabilitation and Fitness - moduł 1 i 2 Body-Work. Medical Fitness Trainer.

Trener Personalny