Filip Grabowski

Filip 2
Opis
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego o specjalizacji trenerskiej z pływania ( trener II klasy/ instruktor nauki pływania) oraz absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym o specjalizacji dietetyka i poradnictwo żywieniowe.

Trener personalny, dietetyk